HAAS - Hemelwaterafvoer analyse systematiek. Onderzoek naar kwantificering van hemelwaterafvoer naar de riolering en de rwzi

Het ontwerpen van riolering was tot voor kort voornamelijk gebaseerd op theoretische uitgangspunten en aannamen. De laatste jaren wordt echter routinematig veel meer gemeten. Hierdoor wordt het mogelijk het werkelijk functioneren van de riolering te analyseren en te toetsen aan de theoretische uitgangspunten.

Dit rapport vormt de weerslag van een onderzoek naar het werkelijk functioneren van de riolering tijdens perioden met neerslag. Op basis daarvan is een methodiek ontwikkeld - HAAS: Hemelwater Afvoer Systematiek - waarmee snel en eenvoudig inzicht kan worden verkregen in de hoeveelheid regenwater die via de riolering naar de rwzi wordt afgevoerd.

Op basis van deze methodiek kunnen beheerders van de afvalwaterketen inzicht krijgen in het functioneren van de afvalwaterketen. Hiermee kunnen vervolgens keuzes worden onderbouwd voor de dimensionering van onderdelen van de afvalwaterketen.