Handboek Slibgisting

Het Handboek Slibgisting is een praktische leidraad voor het ontwikkelen, ontwerpen, optimaliseren en bedrijven van slibgistingsinstallaties voor communaal zuiveringsslib. Ook geeft het handvatten voor het oplossen van operationele problemen. Voorschriften worden niet opgelegd, omdat de ontwerp- en beheersfilosofie van slibgistingstanks per betrokken organisatie vaak verschillen. Het handboek is bestemd voor bedrijfsvoerders en technologen van waterschappen en voor medewerkers van adviesbureaus en opleidings- en onderzoekinstituten.

De laatste jaren komt er steeds meer belangstelling voor slibgisting, met name vanuit het oogpunt van energiewinning. Tegelijkertijd lijkt de kennis over dit oeroude proces snel weg te lekken. Zo werden de afgelopen tien jaar in Nederland maar vier nieuwe slibgistingsinstallaties gebouwd. Er is duidelijk behoefte aan meer kennis over de werking en optimalisatie van slibgistingsinstallaties. Vandaar dat STOWA een consortium van vier bedrijven de opdracht gaf een Handboek Slibgisting op te stellen.