Skip to main content Skip to main nav

Handleiding voor het uitvoeren van tijdreeksanalyses

Deze handreiking helpt de gebruikers stap voor stap bij het verantwoord uitvoren van zogenoemde tijdreeksanalyses. STOWA heeft op verzoek van de waterbeheerders het initiatief genomen om deze handreiking op te laten opstellen.

Hoe bepaal je het effect van een drinkwaterwinning op de grondwaterstand? Wat voor effect heeft een peilaanpassing op de omgeving? Waterbeheerders en andere belanghebbenden willen graag weten wat het effect van dergelijke ingrepen in het watersysteem is. Om daar achter te komen wordt vaak gebruik gemaakt van meetgegevens in de omgeving en wordt hiermee een zogenoemde tijdreeksanalyse uitgevoerd. Een praktische handleiding voor het maken van een tijdreeksanalyse ontbrak.

Tijdreeksanalyse is een techniek die het verband legt tussen een ingreep in het hydrologische systeem, zoals het plaatsen van een stuw of de uitbreiding van een drinkwaterwinning, en de reactie hierop van het (grond)watersysteem. Het kan gaan om een daling of stijging van grondwaterstand of een afname van de beekafvoer.

Er zijn twee methoden beschikbaar voor het maken van een tijdreeksanalyse. Het gaat om de ‘statistische’ methode (Box-Jenkins Transferruis, BJTR) en de ‘fysische’ methode (Predefined Impulse Response Function In Continuous Time: PIRFICT). De fysische methode wordt ook wel de ‘impuls-respons’ methode genoemd. De gepresenteerde handleiding beschrijft beide methoden.

De handleiding geeft inzicht in de te doorlopen stappen, randvoorwaarden en mogelijkheden van de tijdreeksmodellering. In de handleiding zijn casussen opgenomen waarmee u zelf aan de slag kunt. Links naar websites met de benodigde software zijn in het handboek opgenomen. Het handboek is opgesteld voor beginnende tijdreeksanalisten en geeft ervaren analisten verdiepende kennis en informatie.

Dit handboek is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van diverse waterschappen.

Download Notebooks PIRFICT methode

Link naar Tijdreeksanalist (BJTR methode)-onder aan deze pagina op wachtwoord klikken