Handreiking Aquathermie

Deze handreiking geeft een overzicht van de wijze waarop het benutten van thermische energie uit oppervlaktewater en afvalwater - beide vormen van aquathermie - in de praktijk kan worden gebracht en wanneer sprake kan zijn van een kansrijk aquathermie-project.

De handreiking geeft een goed overzicht van de te nemen stappen in het transitieproces naar het gebruiken van deze alternatieve bronnen van energie. Wie verdieping zoekt om een concreet project te realiseren, vindt er de nodige detailinformatie.

De handreiking gaat uitvoerig in op de technische, financiële, organisatorische en juridische aspecten en de vereiste samenwerking tussen gemeenten, waterbeheerders, netbeheerders, gebouweigenaren, energieleveranciers en eventuele andere partijen om projecten te laten slagen.

Deze handreiking vervangt de handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) uit oktober 2017. Het onderdeel thermische energie uit afvalwater (TEA) is toegevoegd. Vanwege de relatief beperkte bijdrage is geen afzonderlijke aandacht besteed aan thermische energie uit drinkwater. Alle recente ontwikkelingen zijn in de handreiking verwerkt. Deze geeft daarmee een vrijwel compleet beeld van het proces van initiatief tot realisatie in uiteenlopende situaties.