Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Betrouwbaar fundament onder hydrologische modellen

In deze brochure leest u meer over het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium. Wat is het? Wat doet het en vooral: wat is de meerwaarde ervan voor de waterbeheerders?

Hydrologische modellen simuleren de beweging van het water en ondersteunen beleidsmakers en beheerders bij het nemen van beslissingen over water. Er zijn veel typen modellen, maar ze hebben één ding gemeen: ze hebben betrouwbare en eenduidige informatie nodig om goede resultaten te leveren. Daarom werken hydrologen en dataspecialisten aan de ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI).

Het NHI is een ‘gereedschapskist’ met enerzijds hydrologische basisdata en anderzijds software-tools om deze data geschikt en bruikbaar te maken voor de modellen. Als het NHI gereed is, is er een actueel en betrouwbaar fundament voor hydrologische modellen in heel Nederland. Op grond hiervan kunnen hydrologen snel vragen beantwoorden over bijvoorbeeld droogte en wateroverlast.

Het NHI wordt ontwikkeld door Waterschappen, STOWA, het Rijk en drinkwaterbedrijven.