Skip to main content Skip to main nav

Identificatie van kennisvragen NBW bij waterschappen

Met de ondertekening van het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt om het waterbeheer op orde te maken voor 2015 en op orde te houden voor 2050. STOWA wil de waterbeheerders bij deze opgave ondersteunen met onderzoek.

Met de ondertekening van het Nationaal Bestuursakkoord water zijn afspraken gemaakt om het waterbeheer op orde te maken voor 2015 en op orde te houden voor 2050. STOWA wil de waterbeheerders bij deze opgave ondersteunen met onderzoek. Om te komen tot een vraaggestuurde onderzoeksprogrammering is de kennisbehoefte van de waterbeheerders geïdentificeerd. Hierbij heeft de nadruk gelegen op het Waterbeheer 21e eeuw spoor. Door middel van workshops zijn de kennisvragen geïnventariseerd en zo veel mogelijk gespecificeerd. De STOWA gaat de resultaten van deze studie gebruiken voor haar onderzoeksprogrammering.