Influent fijnzeven in rwzi’s

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een studie die tot doel had de economische en praktische haalbaarheid te bepalen van het behandelen van influent met fijnzeven, als alternatief voor het gangbaar toegepaste voorbezinken van afvalwater. Dit met name met het oog op het effectief en doelmatig verwijderen van toiletpapier (papiervezels) uit het afvalwater.

Toiletpapier komt in de meeste westerse landen met het afvalwater naar een rioolwaterzuivering (rwzi). Een West-Europeaan verbruikt gemiddeld tien tot veertien kilogram papier per jaar. Dat komt overeen met dertig tot vijftig procent van de zwevende bestands­delen van het influent. Er is tot nu toe geen onderzoek verricht naar de afbraakmecha­nismen van toiletpapier. De techniek waarmee het afvalwater en slib worden verwerkt, is om deze reden mogelijk niet optimaal. Toiletpapier (papiervezels) kan met behulp van fijnzeven met een maaswijdte < 0,5 mm uit het afvalwater verwijderd worden.

Het onderzoek is uitgevoerd op de rwzi’s Blaricum (zonder voorbezinktank), Uithoorn (met voorbezinktank) en voor het nieuwbouwproject rwzi Weesp. Voor deze locaties hebben onderzoekers de benodigde investering voor een zeefinstallatie vastgesteld en de energiebalans voor de rwzi en de gehele slibverwerking opgesteld.

Over het fijnzeven van influent heeft STOWA ook een korte film laten maken. Klik HIER.

Korte film over het fijnzeven van influent