Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen Waterschappen

Waterschappen willen graag een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijk vraagstukken, onder meer door het produceren en vermarkten van energie en grondstoffen bij het zuiveren van afvalwater. Maar met welke juridische aspecten moeten zij rekening houden, als zij dat doen?

In opdracht van de Unie van Waterschappen en STOWA is deze handreiking ontwikkeld, die beschrijft  onder welke juridische randvoorwaarden waterschappen energie en grondstoffen op de markt kunnen zetten. Belangrijkste conclusie luidt dat de levering van grondstoffen en energie past binnen de wettelijke taken van de waterschappen. Er zijn wel enkele knelpunten. Zo is het belangrijk voor de afzet dat de zogenoemde afvalstatus van groene grondstoffen uit afvalwater wordt opgeheven.