Kennis over indirecte nat- en droogteschade bij gras en maïs voor Waterwijzer Landbouw

Dit rapport bevat de resultaten van een studie waarin de kennis over indirecte schade bij gras en maïs is geactualiseerd en geschikt is gemaakt voor opname in de schadeberekening van de Waterwijzer Landbouw.

Droogteschade, zoutschade en natschade aan landbouwgewassen zijn te relateren aan de waterhuishoudkundige toestand. Deze schade kan direct of indirect optreden. Om een methodiek te ontwikkelen waarmee landbouwschade kan worden geschat in afhankelijkheid van agrohydrologische omstandigheden, zoals dat nu gebeurt met de Waterwijzer Landbouw, is zowel kennis over directe als indirecte schade nodig.

Kennis over indirecte schade is momenteel niet operationeel voor inbouw in de Waterwijzer Landbouw. In deze studie is de kennis over indirecte schade bij gras en maïs geactualiseerd en geschikt gemaakt voor opname in de schadeberekening van de Waterwijzer Landbouw.

Meer weten over de Waterwijzer Landbouw? Klik HIER.