Keuzeproces afvalwater buitengebied

Vrijwel alle percelen in het buitengebied zijn aangesloten op de riolering of hebben een eigen voorziening die het vrijkomende afvalwater verwerkt (IBA). Binnen een aantal jaren is een groot deel van de riolering buiten de bebouwde kom aan vervanging toe. Gemeenten moeten op dat moment, in samenspraak met de betrokkenen en het waterschap, opnieuw beslissen welke oplossing voor een gebied de meest doelmatige is. Het huidige afvalwatersysteem kán, maar hóéft daarbij niet de aanpak van de toekomst te zijn.

Deze gezamenlijke RIONED/STOWA-uitgave helpt gemeenten en waterschappen om de argumenten op een rij te zetten en het keuzeproces goed te laten verlopen. Het betreft geen recept waaruit een kant-en-klaar- oplossing rolt, maar een route om samen met belanghebbenden tot een goede keuze te komen.

Belangrijke factoren die bij de keuze een rol kunnen spelen, zijn:

  • het aanbod van afvalwater en mogelijke veranderingen daarin;
  • de ervaringen en wensen van bewoners en bedrijfseigenaren;
  • de (nieuwe) mogelijkheden tot inzameling en verwerking;
  • kosten en kostendekking.