Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologen

Met behulp van de Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologen kunnen waterschappen zich beter voorbereiden op gebeurtenissen die het zuiveringsproces bedreigen. De leidraad bevat tien uitgewerkte mogelijke gebeurtenissen die elk ondersteund worden door een beslissingsschema en bijbehorende instrumenten.