Skip to main content Skip to main nav

Meten op hoogte. Een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken

Groenblauwe daken bieden kansen voor het stedelijk waterbeheer. Deze publicatie beschrijft het onderzoek aan twaalf groenblauwe daken naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. De kennis en ervaringen uit deze onderzoeken zijn gedeeld in de Community of Practice ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’ en in deze publicatie gebundeld.

Deze publicatie geeft een overzicht van uitgevoerde en lopende onderzoeken die de stedelijk waterbeheerder meer leren over o.a. gebruik en onderhoud van meetapparatuur, het laten overleven van sedumdaken in droge perioden, de onzekerheden van neerslag- voorspellingen en de isolerende werking van groenblauwe daken. Ook biedt de publicatie tips en adviezen van de onderzoekers (‘lessons learned’) voor nieuw onderzoek aan groenblauwe daken.