Skip to main content Skip to main nav

Meten van waterdiepte met groene LiDAR. Hulpmiddel om baggerdikte te bepalen?

Groene LiDAR - Laser Imaging Detection And Ranging - is een methodiek waarmee waterdieptes en bodemhoogtes kunnen worden bepaald. In deze studie is onderzocht welke mogelijkheden dit biedt om de dieptes van watergangen in te schatten en te kijken of er gebaggerd moet worden. Hieruit komt naar voren dat met Groene LiDAR in ongeveer de helft van de gevallen de waterbodem betrouwbaar ingemeten kan worden. De methode moet echter verder ontwikkeld worden om in de praktijk toe te gaan passen.

Zo'n eens in de tien worden watergangen gebaggerd. Baggeren zorgt ervoor dat water goed aan- en afgevoerd kan worden en dat het water meer zuurstof, ruimte en licht krijgt. In de legger van het waterschap staan de gewenste diepte en breedte van watergangen beschreven.

Om te bepalen of gebaggerd moet worden, wordt de hoogte van de waterbodem gemeten en vergeleken met de gewenste waterdiepte volgens de legger. Dat gebeurt nu veelal handmatig. De vraag is of er methoden of technieken zijn om dit sneller en goedkoper te doen. Metingen met LiDAR bieden mogelijk uitkomst. Ook voor het opsporen van onderwaterversperringen, het bepalen van vaardieptes en de ontwikkeling van zandplaten in het estuariene gebied is LiDAR wellicht interessant.

In deze studie is gekeken of het meten met een groene LiDAR mogelijkheden biedt om dieptes van watergangen te bepalen. Het is hierbij belangrijk dat het water helder is en er geen waterplanten aanwezig zijn. Dan kan met groene LiDAR de diepte van de waterlaag worden gemeten tot anderhalf keer het doorzicht. Metingen vinden plaats vanuit een vliegtuig.

Uit de studie blijkt dat bij een gemiddelde waterdiepte tussen de 1 en 2 meter ongeveer in de helft van het oppervlak aan waterbodems betrouwbaar ingemeten kan worden,. De kosten voor het inwinnen en verwerken van de data zijn vergelijkbaar met die van als traditionele handmatige metingen. Het voordeel is dat groene laser een vlakdekkend beeld geeft van het ingemeten gebied en mogelijk efficiëntie in het baggerproces in het veld kan betekenen.

De onderzoekers stellen voor om voor de verdere ontwikkeling aan te sluiten bij een concrete (bagger) praktijksituatie, waarbij reguliere metingen vergeleken kunnen worden met de resultaten van de groene laser en waarin veel aandacht is voor het verder verbeteren van de dataverwerking.