Nederlandse steden en hun ondergrond. Testboek

Het testboek ‘Nederlandse steden en hun ondergrond’ laat aan zien hoe steden de rol van het natuurlijk water- en bodemsysteem een flinke impuls kunnen geven in ruimtelijke plannen en beleid.

De betekenis van het natuurlijk systeem van bodem, water en groen voor ruimtelijk beleid, stedenbouw, en klimaatadaptatie wordt in toenemende mate onderkend. Steeds meer gemeenten en waterschappen werken samen om hun kennis en expertises over het natuurlijke systeem samen te brengen.

Deze kennis is echter moeilijk toegankelijk voor mensen die niet goed thuis zijn in deze vakgebieden. Dat komt mede doordat gegevens over bodem en ondergrond onder veel steden ontbreken, en ook doordat de informatie veelal technisch, verspreid en moeilijk toegankelijk is. Ook ontbreekt het vaak aan een goed inzicht over welke informatie relevant is. Tenslotte is sprake van een gebrek aan kennis en goede voorbeelden over de manier waarop de informatie geïntegreerd kan worden.

Het testboek ‘Nederlandse steden en hun ondergrond’ geeft voorbeelden van vier voorlopers: Amersfoort, Culemborg, Haarlem en Middelburg. De steden tonen een manier, waarop de rol van het natuurlijk systeem in ruimtelijke plannen en beleid een forse impuls kan krijgen. Hierbij worden ze ondersteund door hun waterschap. Het testboek is een opmaat voor een boek met meerdere  Nederlandse voorbeeldsteden, die samen een afspiegeling zijn van beperkingen en kansen voor ruimtelijk beleid en klimaatadaptatie in de tien landschappen van Nederland.

Het testboek is gemaakt door WENR en GrondRR. Inhoudelijke bijdragen zijn geleverd door de betrokken waterschappen en gemeenten. Kees Broks heeft namens STOWA een stevig inhoudelijk stempel gezet. De teksten zijn gebaseerd op een geomorfologische studie van WENR. Deze studie wordt (ook) uitgebracht als een losse wetenschappelijke publicatie van WENR.

Meer informatie op www.stadsgenese.nl.