Nieuwe Sanitatie Apeldoorn 2

Dit rapport bevat de resultaten van een specifieke businesscase waarin de technische, maatschappelijke, juridische en financiële haalbaarheid is onderzocht van de mogelijkheden om het zwarte water van twee Apeldoornse woonwijken apart in te zamelen samen met GFT-afval, dit via een vacuümriool te transporteren naar de rwzi Apeldoorn en het daar te behandelen. Deze geconcentreerde afvalwaterstroom gaat dan direct de slibvergister om te worden omgezet in biogas.

De huidige wijze van inzameling, transport en behandeling van afvalwater is effectief, maar niet efficiënt. Zo worden fecaliën en urine nu 85 keer maal verdund met schoon water voordat ze op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) aankomen. Als de afvalwaterstromen beter worden gescheiden, niet meer worden verdund en apart worden behandeld kan de waterketen efficiënter worden gemaakt waarbij energiearm afvalwater verandert in een energierijke biomassastroom die optimaal kan worden vergist voor een maximale biogasopbrengst.