Nieuwe Sanitatie Noorderhoek, Sneek. Deelonderzoeken en overkoepelend eindrapport

In de wijk Noorderhoek in Sneek, is een volledig nieuw concept voor de inzameling, transport en verwerking van afvalwater en groente- en fruitafval (GF) ontwikkeld, in bedrijf genomen en getest. Dit rapport bevat de resultaten van 2,5 jaar monitoring van dit systeem.

Dit concept, ‘Waterschoon’, richt zich naast de verwerking van afvalwater en GF-afval op het maximaal (terug)winnen van energie en fosfaat uit afvalwater en op het minimaliseren van het drinkwatergebruik. Het decentrale systeem is in 2008 ontworpen voor ruim 550 inwoners.

Gedurende 2,5 jaar is het project gemonitord en bemonsterd, om een goede basis te creëren voor een brede evaluatie van het waterschoon-concept. Er is daarbij volop nagedacht over de afbakening van de systeemgrenzen en het zo eerlijk mogelijk vergelijken van dit concept met een conventioneel systeem voor inzameling en behandeling van afvalwater. Ook het perspectief op doorontwikkeling was hierbij een belangrijke vraag. In dit rapport treft u de resultaten van dit onderzoek aan, evenals de resultaten van alle deelonderzoeken.

Meer informatie op waterschoon.nl.