Skip to main content Skip to main nav

PerceelTool folder

De PerceelTool is een online instrument voor het beoordelen van maatregelen om (meer) regenwater te verwerken op eigen terrein en daarmee bij te dragen aan het beperken van regenwateroverlast. Bij de PerceelTool is ook deze begeleidende folder verschenen. Het instrument is ontwikkeld door STOWA en stichting RIONED.

Gebruikers van de PerceelTool kunnen berekenen hoeveel regenwater een particulier perceel kan verwerken en hoeveel water er afgewenteld wordt naar het openbare gebied. Dit gebeurt met een neerslagreeks van een jaar voor de analyse van het reguliere functioneren en met een set extreme-neerslaggebeurtenissen (buien met oplopende zwaarte) om het extreme functioneren in beeld te brengen. Ook kunnen gebruikers de effecten van het benutten van regenwater met een regenwateropslagtank analyseren.

De effecten van maatregelen om regenwater op eigen terrein te verwerken maakt de PerceelTool eenvoudig zichtbaar via grafieken en animaties. Zo kunnen gebruikers eenvoudig de prestaties van ontwerpvarianten onderling vergelijken.
Het instrument bevat ook een aantal handige instructievideo’s die zijn gemaakt over het gebruik van de PerceelTool-software. De onderwerpen van deze instructievideo’s corresponderen met de knoppen in de menu-balk van de tool.

De beoogde gebruikers van de PerceelTool zijn vooral afkoppeladviseurs, hoveniers, installateurs, alsook medewerkers van gemeenten, waterschappen en adviesbureaus. Maar ook particulieren kunnen ermee aan de slag.


> Direct naar PerceelTool