Skip to main content Skip to main nav

PHARIO. Stepping stone to a value chain for PHA bioplastic using municipal activated sludge

De Nederlandse waterschappen werken hard aan het terugwinnen van grondstoffen uit rioolwaterzuiveringen. Waar dit harde werken toe kan leiden, laat het PHARIO-project (PHA uit RIOolwater) goed zien. In dit project is in de praktijk aangetoond dat actief slib uit rioolwaterzuiveringen kan worden ingezet als grondstof voor de productie van PHA, een hoogwaardige kwaliteit biologisch afbreekbaar én biobased plastic.

PHA is een bijzonder bioplastic, omdat het relatief snel afbreekt in een waterig milieu. Deze eigenschap maakt het zeer interessant voor het bestrijden van microplastics in oppervlaktewater, de zogenoemde plastic soup. Daarmee dragen de waterschappen zelf ook bij aan een goede oppervlaktewaterkwaliteit, waar zij medeverantwoordelijk voor zijn.

De milieu-impact van PHA-plastic uit actief slib is fors lager dan plastics van petrochemische oorsprong en zelfs lager dan vergelijkbare bioplastics die nu op de markt aanwezig zijn. PHA bioplastic gemaakt uit actief slib concurreert bovendien niet met de voedselketen. Het huidige PHA bioplastic, afkomstig van landbouwproducten, doet dat wel.

De resultaten van dit project geven voldoende reden om te onderzoeken hoe het concept verder kan worden opgeschaald. Die opschaling moet vermoedelijk in stappen plaatsvinden, waarbij de productie eerst op demonstratie schaal wordt beproefd, waarna de stap naar een commerciële schaalgrootte gezet kan worden.