Skip to main content Skip to main nav

Pilot terugwinning cellulose met zeeftechnologie uit de papierindustrie (herziene versie)

Het gebruik van technologieën uit de papierindustrie voor het fijnzeven van rwzi-influent is een veelbelovend alternatief voor de technieken die zuiveringsbeheerders hier tot dusver voor gebruiken, zoals roterende bandzeven en trommelzeven. Dat blijkt uit onderzoek dat STOWA heeft laten uitvoeren. Het op deze manier uitgezeefde cellulose heeft door de eigenschappen voor het eerst serieuze interesse gewekt van de papierindustrie.

De resultaten van de uitgevoerde proeven zijn vergelijkbaar met die van roterende bandzeven op het gebied van verwijdering van organische stof en onopgeloste bestanddelen. Bovendien zijn de technieken robuust en inzetbaar op ruw influent, dat geroosterd is met de gebruikelijke 6 mm roosters. Het onderhouden en schoonmaken van de installaties is beperkt en in lijn met andere installaties op rwzi’s. Zand en vet vormen geen problemen in de bedrijfsvoering. Eerstelijnsonderhoud voor inspectie, schoonmaken, bijstelling en dergelijke beperkt zich tot een aantal uren per maand. De installatie lijkt met andere woorden onderhoudsarm.

Het fijnzeefgoed dat werd geproduceerd in deze pilot, is schoner dan het fijnzeefgoed uit roterende bandzeven op het gebied van aanhangende zwevende stof en bacteriologische verontreinigingen. Bovendien bevatte het fijnzeefgoed veel kwalitatief hoogwaardige papiervezels met de juiste lengte. Hierdoor komen nieuwe afzetmarkten in beeld: de papierindustrie heeft voor het eerst serieus interesse getoond in afgescheiden cellulosevezels uit rioolwater en heeft succesvol een pilottest uitgevoerd met gehygiëniseerd fijnzeefgoed.

Met deze resultaten is een alternatief toegevoegd aan de beschikbare technologieën voor terugwinning van cellulose uit rioolwater. Inzet van zeeftechnologie bekend uit de papierindustrie op rwzi-influent lijkt goedkoper dan de huidige technieken en biedt mogelijkheden om een schoner celluloseproduct te produceren, waarvoor interesse is vanuit de papierindustrie en huidige afnemers van oud-papier. Hierdoor kan een waardevolle bijdrage worden geleverd aan de doelstellingen van waterschappen rondom circulariteit.