Portfolio Thermische energie uit afvalwater. Waardevolle lessen uit de praktijk

In dit rapport worden elf projecten en initiatieven besproken waarbij sprake is van het terugwinnen van energie uit afvalwater. Naast een compacte technische beschrijving, bevat iedere casus ook een kort interview met een direct betrokkene. Dit met elkaar geeft een mooi beeld van de kansen, maar ook van de obstakels bij het realiseren van concrete projecten.

Nederland staat aan het begin van de transitie naar een aardgasvrije, gebouwde omgeving. Juist in deze fase is het van belang te leren van projecten waar reeds alternatieve vormen van energie zijn toegepast.

Afvalwater is een relevante bron van duurzame warmte en onder veel omstandigheden een volwaardig alternatief voor aardgas. Dit portfolio geeft beknopt weer hoe warmte uit afvalwater gewonnen kan worden. Vervolgens worden elf projecten beschreven van verschillende schaal- grootte, variërend van een zwembad en een school tot een wijk met 10 duizend woningen.


Van elk project komen de technische aspecten aan bod, zoals de warmtebron, de warmtewisselaar en de warmtepomp. Aan de hand van interviews wordt ook het proces van voorbereiding en realisatie van ieder project belicht. Direct betrokkenen vertellen over de belemmeringen, kansen en valkuilen van ieder project, en over de manier waarop men daarmee is omgegaan. Na dit portfolio is gebrek aan ervaring in ieder geval geen reden meer om met thermische energie uit afvalwater aan de slag te gaan.