Potentieel voor duurzame energie met biogas uit rioolwaterzuiveringen

Het doel van deze studie was het inzichtelijk maken van het potentieel voor duurzame energie met biogas uit rioolwaterzuiveringen.

De mogelijkheid om duurzame energie te genereren via biogasproductie uit slib van waterzuiveringen is al lang bekend. Een belangrijk deel van de rwzi 's maakt echter geen gebruik van de mogelijkheid om biogas te winnen door vergisting van slib, maar voert het slib onvergist af naar de eindverwerking. Bij de rwzi's met slibvergisting kan het biogas meestal nog beter worden ingezet en is verhoging van de gasproductie mogelijk.

De studie is uitgevoerd in opdracht van de STOWA, met financiƫle ondersteuning vanuit SenterNovem.