Skip to main content Skip to main nav

Praatplaat 'Naar een klimaatbestendig Laag-Nederland'

Deze praatplaat 'Naar een klimaatbestendig Laag-Nederland ' brengt de uitdagingen in beeld die er in dit deel van ons land liggen waar het gaat om klimaatadaptatie. De praatplaat is het tweede deel in een reeks. Eerder verscheen de Praatplaat 'Naar een klimaatbestendig beekdallandschap'.

De praatplaat laat voor vier deelgebieden in Laag-Nederland  - binnenduinrand, zee & rivier, diepe polders en veenweiden - zien wat de belangrijkste uitdagingen zijn bij het klimaatadaptief maken van deze gebieden en welke maatregelen je daarvoor zou kunnen nemen.