Skip to main content Skip to main nav

Regioscan Zoetwatermaatregelen. Fase 2

Dit hoofdrapport bevat de achtergronden bij de tweede versie van de Regioscan Zoetwatermaatregelen. Met Regioscan Zoetwatermaatregelen 2.0 kan het effect van lokale maatregelen aan de zoetwateropgave nog beter in beeld worden gebracht en is nu landsdekkend toepasbaar. De kansrijkheid van maatregelen kan zo snel worden ingeschat en gebruikt worden om met zoetwatergebruikers het gesprek aan te gaan.

Rapporten 32A en 32B

In dit hoofdrapport 2020-32A vindt u zoals gezegd de achtergronden bij de Regioscan, Rapport 2020-32B bevat handreikingen voor het toepassen en inzetten van de regioscan in gebiedsprocessen.

Het klimaat verandert. In de zomers van 2018, 2019 en 2020 is Nederland geconfronteerd met meer en langere perioden van droogte. De afgelopen jaren zijn met het oog hierop tal van (kleinschalige) maatregelen beproefd die waterbeheerders en watergebruikers (met name boeren en tuinders) kunnen treffen om de zoetwater zelfvoorzienendheid te vergroten. De behoefte en noodzaak aan lokale maatregelen is de afgelopen jaren met de hele droge zomers steeds groter geworden.

Waterbeheerders hebben behoefte aan informatie over de wijze waarop lokale maatregelen het beste bij kunnen dragen aan de zoetwateropgave. Om hier snel zicht op te krijgen is de Regioscan Zoetwatermaatregelen ontwikkeld (2017). Deze eerste versie van de Regioscan kon alleen in de toenmalige casegebieden worden ingezet en het gebruik werd als ingewikkeld ervaren.

De afgelopen tijd is de Regioscan Zoetwatermaatregelen verder ontwikkeld. De Regioscan is nu landsdekkend toepasbaar gemaakt en heeft een gebruiksvriendelijke interactieve interface gekregen. Daarnaast is de Regioscan uitgebreid met de maatregelen perceelstuwen, slootbodemverhoging, bodemverbetering door het toevoegen van organische stof en bodemverbetering door het opheffen van bodemverdichting’. De maatregel-effectrelaties van de eerder beschikbare maatregelen zijn uitgebreid en zijn nu geschikt voor alle bodemtypen in Nederland. De Regioscan Zoetwatermaatregelen is daarmee in heel Nederland toepasbaar. Landelijke studies en regionale uitsneden kunnen eenvoudig worden gemaakt.

De Regioscan is zeer bruikbaar gebleken om een eerste verkenning te doen naar de kansrijkheid van maatregelen, als communicatietool om het gesprek met gebruikers op gang te brengen en om een inschatting te maken van het effect – in termen van kosten en baten - van lokale maatregelen op de watervraag. Het is evenwel belangrijk om in gedachte te houden dat de Regioscan Zoetwatermaatregelen niet bedoeld is voor bedrijfsadvisering aan specifieke boerenbedrijven.

In dit rapport (2020-32A) vindt u de achtergronden van de Regioscan in het rapport 2020-32B vindt u de handreiking hoe het instrument te gebruiken.

Verschillende partijen uit ‘het Deltaprogramma Zoetwater’ zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze Regioscan. Waaruit voor mij blijkt dat we gezamenlijk de zoetwateropgave oppakken. Succes met het toepassen van de Regioscan.