Remote Sensing: betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer

In deze brochure leest u meer over remote sensing in het regionale waterbeheer en over de activiteiten van SAT-WATER en STOWA op dit gebied.

Waterschappen staan de komende jaren voor enorme opgaven. Zij moeten zorgen voor duurzaam, doelmatig en klimaatrobuust waterbeheer. Ze moeten bovendien rekening houden met de uiteenlopende eisen die landbouw, natuur, wonen en werken stellen aan de waterhuishouding. Goede informatie is daarbij van onschatbare waarde.

Remote-sensingtechnieken kunnen deze informatie genereren. Deze technieken verzamelen - bijvoorbeeld via satellieten of drones - vanaf grote hoogte gedetailleerde informatie over het aardoppervlak. Deze informatie is voor het regionale waterbeheer van groot belang. Bijvoorbeeld om de werkelijke verdamping te meten, of inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het waterbergend vermogen van de grond op een bepaald moment.

SAT-WATER, een consortium van waterschappen (meer dan de helft) wil samen met STOWA het gebruik van remote sensing in het regionale waterbeheer verder stimuleren. Het uiteindelijke doel is remote sensing verder te ontwikkelen tot een algemeen geaccepteerd onderdeel van de waterhuishoudkundige monitoringpraktijk.