Skip to main content Skip to main nav

Remote sensing voor het waterbeheer. Van techniek naar toepassing

In deze gezamenlijke uitgave van STOWA en Het Waterschapshuis wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden die remote sensing (data en informatie verkregen vanuit de lucht) waterbeheerders biedt voor het verbeteren van hun dagelijks werk. In de uitgave passeren een groot aantal voorbeelden de revu.

Waarnemen, meten en voorspellen spelen een steeds grotere rol in het werk van de waterschappen. Actuele, kwalitatief goede en vlakdekkende informatie is hierbij onontbeerlijk. Het ‘schouwen op afstand’, of ‘remote sensing’ levert daarbij mogelijkheden op die kort geleden nog ondenkbaar waren. Nieuwe en steeds nauwkeurigere sensoren en de daarmee verkregen (grote hoeveelheden) data maken telkens weer nieuwe toepassingen mogelijk. Voor waterschappen is het daardoor soms lastig om door de bomen het bos te blijven zien.

Dit boekje geeft inzicht in de meerwaarde die uit remote sensing verkregen data en informatie kunnen hebben voor het waterbeheer en in de mogelijkheden om van remote-sensingtechniek te komen tot een praktische toepassing te komen. In deze uitgave wordt een aantal voorbeelden besproken, waarbij waterschappers, onderzoekers en andere betrokkenen hun ervaringen delen. Ook bevat het boekje informatie over de wijze waarop nieuwe op remote-sensingdata gebaseerde instrumenten kunnen landen de dagelijkse praktijk van het waterschap en over organisaties die hierbij een rol spelen.