Skip to main content Skip to main nav

Review applicaties afvalwaterprognoses

Dit rapport bevat de resultaten van een review van vier gangbare applicaties die door de waterschappen worden gebruikt voor het opstellen van afvalwaterprognoses. Het betreft: Geonis Blaeu, Geodyn, ZTW en Riodat.

In 2018 heeft STOWA samen met onder andere Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Het Waterschapshuis (HWH) de Community of Practice Afvalwaterprognoses (CoP) opgericht. De CoP is een netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaringen over afval- waterprognoses. Het doel is het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van data, methoden, werkwijzen en functionaliteit van afvalwaterprognoses.

HWH werkt aan de business case voor de (door)ontwikkeling van een geautomatiseerde en toekomstbestendige oplossing voor het opstellen van afvalwaterprognoses. Onderdeel van de business case zijn de uitkomsten van dit vergelijkende onderzoek (hierna: review). In de review zijn vier gangbare applicaties geselecteerd die door de waterschappen worden gebruikt voor het opstellen van afvalwaterprognoses. De keuze voor deze vier applicaties is gebaseerd op de eerdere inventarisatie tijden een bijeenkomst van de Community of Practice Afvalwaterketen. Daarnaast zijn deze applicaties gekozen omdat zij op voorhand het meeste potentie hebben als toekomstbestendige en robuuste applicatie voor het opstellen van afvalwaterprognoses.

Doel van de review is het aanbrengen van categorisering tussen deze applicaties op het punt van functionaliteit, architectuur, beheer, doorontwikkeling, implementatie en kosten. En een indicatie te geven van de wensen en gebruiksdoelen van de applicaties. Dit kan vervolgens worden gebruikt als input voor de business case van het Waterschapshuis.

De volgende applicaties zijn gereviewed: Geonis Blaeu, Geodyn, ZTW en Riodat.