Skip to main content Skip to main nav

Sedimentopbouw in straatkolken

Dit is de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift ‘On the build-up of storm water solids in gully pots’ waarop Matthijs Rietveld aan de TU Delft in 2021 promoveerde. Rietveld onderzocht de sedimentopbouw in straatkolken. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het kennisprogramma Urban Drainage, waarin ook STOWA participeert.

2021-08

Sedimentopbouw in straatkolken
Het onderzoek laat zien dat schone kolken behoorlijk effectief deeltjes afvangen, maar dat dit na enkele maanden sediment vangen snel vermindert. Hoe snel dit proces verloopt ligt zowel aan de omgeving, de regenval die deeltjes transporteert en de afvangefficiëntie van de kolk. Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de samenstelling van de deeltjes blijkt sterk te variëren in tijd en plaats.

Zowel de keuze voor een reinigingsfrequentie, als het kolkontwerp en de aanleg kan de afvangefficiëntie verhogen. Hierdoor kan het achterliggende stelsel worden beschermd voor verstopping en de omgeving voor verontreiniging.

Dit promotieonderzoek werd uitgevoerd binnen het Kennisprogramma Urban Drainage. Dit door de afvalwatersector gefinancierde meerjarig onderzoeksprogramma ( w.o. STOWA en stichting RIONED) levert wetenschappelijke kennis voor belangrijke vraagstukken uit de praktijk én wetenschappelijk geschoolde vakkrachten voor stedelijk waterbeheer.

De samenvatting presenteert de voor de praktijk meest relevante resultaten. In het volledige (Engelstalige) proefschrift vindt u meer informatie over de toegepaste (statistische) methoden, modellen en experimentele opstellingen. Het proefschrift met de detailinformatie en de wetenschappelijke onderbouwing van de resultaten kunt u via http://repository.tudelft.nl/ vrij downloaden.