Slibdesintegratie. Eindrapportage van ervaringen met slibdesintegratie op rwzi's Bath, Enschede en Nieuwgraaf

STOWA heeft op drie rwzi’s pilotonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van slibdesintegratie, het ‘kapotmaken’ van slibcelstructuren. Dit zou kunnen leiden betere slibgisting (meer biogas) en minder restslib. Op alle proeflocaties bleven de behaalde resultaten echter achter bij de verwachtingen. Een verdere implementatie van deze technologie wordt op dit moment daarom niet aanbevolen.