Slibpredatie door inzet van oligochaete wormen. Pilot onderzoek naar slibreductie op de rwzi Bennekom

Dit rapport bevat de resultaten van een pilotonderzoek naar de effectiviteit van de inzet van wormen om de slibproductie op rwzi's te verminderen.

Gezien de als maar stijgende kosten die zijn verbonden aan de verwerking en afzet van zuiveringsslib staan technieken en zuiveringssystemen die een lage slibproductie opleveren sterk in de belangstelling. Een van de biologische technieken is begrazing (predatie) van slib door hogere organismen. Een belangrijke aanleiding om het fenomeen van begrazing nader te onderzoeken is een aantal praktijkwaarnemingen geweest waarin de massale aanwezigheid van oligochaeten (wormen) in de waterlijn van een rwzi tot een significante vermindering van de slibproductie leidde, zonder dat de effluentkwaliteit verslechterde.

Significante slibreducties met wormen in actief slib konden door laboratorium- en pilotonderzoek, uitgevoerd in de jaren negentig bij onder meer de Universiteiten van Wageningen en Amsterdam worden bevestigd. Gezien deze praktijkervaringen en behaalde resultaten in onderzoek werd ook de belangstelling voor het slibpredatieproces bij waterkwaliteitsbeheerders gewekt.

Mede op grond van deze belangstelling en de behaalde onderzoeksresultaten werd een pilotproef op een praktijk-rwzi haalbaar en zinvol geacht. Dit rapport bevat de resultaten van deze proef.