State of science report: Energy and resource recovery from sludge (GWRC-rapport)

STOWA en enkele buitenlandse kennispartners hebben een rapport laten samenstellen over de mogelijkheden om energie en grondstoffen (zoals fosfaat) terug te winnen uit zuiveringsslib. Het beschrijft de kennis die hierover op dit moment wereldwijd voorhanden is. Het rapport is bedoeld als opmaat voor een strategisch onderzoeksprogramma van de Global Water Research Coalition over dit onderwerp.