Skip to main content Skip to main nav

Statistiek van extreme neerslag in Nederland

Via de media bereiken ons regelmatig berichten over de toename van de neerslaghoeveelheden en verhoging van de neerslagintensiteit. Hierbij rijst de vraag voor de waterbeheerders met welke hoeveelheden per tijdseenheid zij rekening moeten houden om het watersysteem ‘op orde' te krijgen en te houden. Neerslagstatistiek kan de waterbeheerders hierbij behulpzaam zijn. STOWA heeft met het oog hierop de statistiek van extreme neerslaggebeurtenissen laten onderzoeken en geactualiseerd.

Het gaat hierbij om grote hoeveelheden neerslag die gedurende korte tijd (4 uur tot 9 dagen) vallen. Juist deze gegevens zijn nodig voor waterbeheerders om hun watersystemen op te ontwerpen of te toetsen. De tijdreeks van De Bilt is aangevuld met recente gegevens en er is opnieuw een keuze gemaakt voor de te gebruiken statistische verdeling. In de folder 2004-26a zijn de belangrijkste bevindingen gepresenteerd.