Skip to main content Skip to main nav

Statistiek van extreme neerslag in Nederland (folder)

STOWA heeft de statistiek van extreme neerslaggebeurtenissen opnieuw laten onderzoeken en geactualiseerd. In deze folder zijn de belangrijkste bevindingen gepresenteerd. Zie ook de publicaties 2004-26 en 2004-26a.

Het gaat hierbij niet om de gemiddelde neerslag, maar om grote hoeveelheden neerslag die gedurende korte tijd (4 uur tot 9 dagen) vallen. Juist deze gegevens zijn nodig voor waterbeheerders om hun watersystemen op te ontwerpen of te toetsen. De tijdreeks van De Bilt is aangevuld met recente gegevens en er is opnieuw een keuze gemaakt voor de te gebruiken statistische verdeling.