Struvietprecipitatie in combinatie met stikstofwinning en omzetting in een brandstofcel

Dit rapport bevat de resultaten van laboratorium- en pilotonderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van een innovatief proces voor de verwijdering van ammonium uit rejectiewater en urine. Dit proces is gebaseerd op het verwijderen van ammonium uit een vloeistof als gasvormig ammoniak, dat vervolgens als voeding voor een brandstofcel wordt gebruikt en daarbij wordt omgezet in stikstofgas en elektriciteit.