Struvietproductie door middel van het Airprex proces. Pilotonderzoek op de rioolwaterzuivering Amsterdam West

Op de rioolwaterzuivering Amsterdam West heeft Waternet samen met STOWA een pilotonderzoek uitgevoerd om gecontroleerd struviet te vormen in het slib na gisting. Dit gebeurt via het beluchten van het uitgegiste slib en toevoeging van magnesiumzout. Dit zogenoemde Airprex proces leidt ertoe dat struviet kristalliseert en kan worden afgescheiden. Het kan worden toegepast in kunstmestproducten.

Aanleiding voor de pilot is het feit dat in de afgelopen jaren afzettingen zijn geconstateerd in de centrifuges en het leidingwerk van de rwzi. Deze afzettingen bleken voornamelijk te bestaan uit struviet, een kristal bestaande uit magnesium, ammonium en fosfaat.

Om dit probleem op te lossen werd besloten een pilot te doen met het gecontroleerd vormen van struviet via het Airprex proces. Dit leidde ertoe dat het ortho-fosfaatgehalte in het rejectiewater van het uitgegiste slib van de rwzi vrijwel nihil werd, terwijl het droge-stofgehalte van het vergiste slib met enkele procenten toenam. Ook hoefde er minder vlokmiddel te worden toegevoegd. Dit zou - samen met het vermarkten van het struviet - kunnen leiden aanzienlijke besparingen bij de slibeindverwerking. De overheid moet wel toestemming geven voor toepasing van struviet.

Toepassing van het Airprex proces is mogelijk op rwzi's met biologische fosfaatverwijdering en slibgisting.