Symbaalzuivering. Theoretische verkenning van de haalbaarheid

Dit rapport bevat de resultaten van een verkennende studie naar de technische en economische haalbaarheid van zogenoemde symbaalzuivering voor de behandeling van (communaal) afvalwater in Nederland.

Symbaalzuivering is een zuiveringsconcept waarbij de symbiose tussen bacteriën en algen wordt gebruikt voor afvalwaterzuivering. Met dit zuiveringsconcept is het in potentie mogelijk om energiebesparing, grondstoffenterugwinning en vergaande nutriëntenverwijdering in één proces te combineren.