Skip to main content Skip to main nav

Synergie rwzi en mestverwerking

Het doel van deze studie was te verkennen hoe mest(fracties) op rendabele wijze op rwzi’s verwerkt kunnen worden, met als doel een win-win situatie voor beide sectoren: energie, duurzaamheid en kosten.

Bij de beoordeling van de synergieconcepten is gekeken naar de technologische mogelijkheden op de rwzi om mest(fracties) te kunnen verwerken, de beschikbaarheid van (mest)fracties in de omgeving, ruimtebeslag van mestvergisting, en jaarlijkse kosten en opbrengsten.

De verwerkingsmogelijkheden op de rwzi zijn beoordeeld door het evalueren van de influentsamenstelling (BZV/N verhouding), het voldoen aan de effluentkwaliteit en de ontwerpcapaciteit van de rwzi. Andere zaken zoals de beschikbaarheid van personeel, het functioneren van specifieke procesonderdelen, technologische haalbaarheid, logistieke vragen en organisatorische en juridische aspecten vielen buiten het bereik van deze studie.