Thermische energie op de rwzi. Vraag en aanbod

Rioolwaterzuiveringsinstallaties verbruiken niet alleen energie, maar wekken het ook op. Dat gebeurt door het bij slibgisting vrijgekomen biogas via een zogenoemde Warmte Kracht Koppeling om te zetten in elektrische energie. Hierbij komt veel warmte (thermische energie) vrij. Deze warmte wordt nu slechts ten dele nuttig gebruikt, met name voor het verwarmen van de slibgisting en bedrijfsgebouwen. Ongeveer de helft van alle thermische energie gaat verloren naar de omgeving.

De aandacht op rwzi's bij het verbeteren van de energiebalans is tot op heden vooral gericht op het verminderen van het gebruik van elektrische energie en het vergroten van de biogasopbrengst. Als waterschappen hierin een volgende stap willen zetten, is het van belang aandacht te besteden aan het beter benutten van de vrijkomende thermische energie. In dit rapport worden de mogelijkheden hiervoor nader onderzocht.

Vragen die aan de orde komen zijn onder meer:  is er in de toekomst voldoende thermische energie beschikbaar als ontwikkelingen, zoals thermische slibontsluiting (slibgisting bij hogere temperaturen), doorzetten? Welke mogelijkheden zijn er om het overschot aan warmte nuttig in te zetten: op of buiten de rwzi? Zijn er andere mogelijkheden om de energetische effectiviteit van de rwzi’s te verhogen?