Skip to main content Skip to main nav

Uniforme koppeling van inloop en riolering. Handleiding voor de BGT inlooptabel

De BGT inlooptabel is een uniforme methodiek voor het koppelen en typeren van de vlakken die zijn vastgelegd in de Basisregistratie Grootschalige Topografie – vandaar BGT - met de bestemming van het water (infiltratie, afstroming naar oppervlaktewater, riool). Deze handreiking beschrijft de opbouw en het gebruik van de BGT Inlooptabel in de praktijk.

Waar valt een druppel regenwater en waar komt die uiteindelijk terecht? Van welke oppervlakken infiltreert het water ter plaatse, van welke oppervlakken stroomt het naar open water en van welke oppervlakken stroomt het water het riool in? Dit soort informatie is heel belangrijk voor het realiseren van een klimaatrobuuste waterketen. Er is nu een uniforme standaardmethode beschikbaar die hier inzicht in geeft: de BGT Inlooptabel.

De BGT Inlooptabel is bedoeld om de data die nodig zijn voor modelleren te verbeteren, beter beheerbaar te maken en beter (geautomatiseerd) beschikbaar te maken. Die data zijn ook in te zetten voor het monitoren van maatregelen om de waterketen beter en klimaatrobuuster te laten functioneren, zoals afkoppelen en het maken van afvalwaterprognoses.