Skip to main content Skip to main nav

Valorisatie van afvalwater; innovatie en duurzaamheid

Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek naar de juridische aspecten die bij het benutten van waarden in of terugwinnen van stoffen uit afvalwater om de hoek komen kijken. Denk aan initiatieven als de Energiefabriek en het terugwinnen van fosfaat, vezels en bioplastics uit afvalwater. Tezamen worden deze initiatieven de valorisatie van afvalwater genoemd.

Het rapport zet alle juridische aspecten op een rij waarmee waterschappen te maken kunnen krijgen die hun afvalwaterstromen gaan valoriseren. Het rapport bevat conclusies en suggesties voor waterbeheerders, alsmede aanbevelingen voor aanpassing van wet- en regelgeving.