Vergelijking landsdekkende neerslagproducten

In deze studie heeft STOWA daarom zes landsdekkende neerslagproducten met elkaar vergeleken. In de studie worden de verschillen tussen de neerslagproducten helder beschreven en worden voor ieder product tevens verbeterpunten benoemd.

Goede meteorologische informatie is van groot belang voor het (regionale) waterbeheer. Het gaat hierbij zowel om actuele weergegevens, waarbij variatie in ruimte en tijd van belang zijn, als om klimatologische informatie om (toekomst)scenario’s voor het watersysteem te kunnen bepalen.

In 2012 heeft STOWA met het oog hierop Meteobase.nl laten ontwikkelen, een online database met historische gegevens over neerslag en verdamping uit heel Nederland. Meteobase beoogt de best beschikbare schatting van deze grootheden te ontsluiten, vanaf het moment dat de noodzakelijke basisdata daarvoor beschikbaar zijn. De gegevens komen beschikbaar na afloop van ieder kalenderjaar.

Naast Meteobase bestaan er diverse andere neerslagproducten waarin neerslag gebiedsdekkend, met verschillende tijdintervallen, toegankelijk is gemaakt. Waterschappen willen graag weten hoe de neerslaggegevens van alle op de markt beschikbare producten zich tot elkaar verhouden. In deze studie heeft STOWA daarom zes landsdekkende neerslagproducten met elkaar vergeleken. Het betreft, naast Meteobase, KNMI realtime, KNMI gecorrigeerd (KNMI corrected), Nationale Regenradar (NRR), HydroNET en RAINSAT. In de studie worden de verschillen tussen de neerslagproducten helder beschreven en worden voor ieder product tevens verbeterpunten benoemd.

Uit de vergelijking volgt geen aanbeveling voor ‘het beste product’ voor landsdekkende neerslaggegevens. De gebruiker van de neerslagdata dient namelijk zelf een afweging te maken in hoeverre de gevonden verschillen belangrijk zijn voor het gebied waar hij het voor wil gebruiken en de beoogde toepassing. Welk neerslagproduct gebruikt gaat worden in Meteobase, wordt in een vervolgtraject bepaald.