Verkenning haalbaarheid terugwinning van cellulose uit primair slib

In dit onderzoek is onderzocht wat de technische en financiële mogelijkheden zijn om cellulose uit het primair slib terug te winnen. Door inzet van relatief eenvoudige technieken, bekend vanuit de papierindustrie, zou een significant deel van de cellulosevezels uit primair slib kunnen worden teruggewonnen, aldus de opstellers van het rapport. Verder pilotonderzoek is wenselijk, bijvoorbeeld om te bepalen of het teruggewonnen cellulose voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen van mogelijke afnemers.

Tot nu toe wordt voor het terugwinnen van cellulose(vezels) voornamelijk onderzoek gedaan naar de inzet van fijnzeven met een maaswijdte van circa 0,3-0,5 mm die cellulozevezels uit het binnenkomende afvalwater zeven. Deze zeven de vezels uit het influent (binnenkomende afvalwater) van rwzi’s. Op rwzi’s met zogenoemde voorbezinktanks bevat het primair slib (de afgescheiden bezonken delen), ook veel cellulosevezels.