Skip to main content Skip to main nav

Verkenning Remote Sensing producten voor het waterbeheer

Om het waterbeheer zo goed en kosteneffectief mogelijk uit te voeren, zijn waterbeheerders continu op zoek naar het toepassen van nieuwe mogelijkheden om inzicht te krijgen in het functioneren van watersystemen. Remote sensing producten staan daarbij volop in de belangstelling. Een goed overzicht van de producten die inmiddels op de markt verkrijgbaar zijn, ontbrak tot nu toe. Dit is voor STOWA aanleiding geweest om een (markt)verkenning uit te laten voeren.

Dit rapport geeft een overzicht van de producten die op dit ogenblik beschikbaar zijn, inclusief de mate waarin ze al gereed zijn voor gebruik in de praktijk van het waterbeheer. Het rapport wil daarmee een bijdrage leveren aan een goede match tussen vraag en aanbod van remote sensing producten in het waterbeheer.

Op basis van deze studie gaat STOWA samen met de waterschappen kijken welke ontwikkelingen het meest veelbelovend zijn en gestimuleerd zouden moeten worden voor incorporatie binnen het waterbeheer. Naast dit rapport is een database met alle producteigenschappen beschikbaar.