Verkenning van mogelijkheden voor verwaarding van zeefgoed

In deze studie zijn de mogelijkheden onderzocht voor het afzetten en verwerken van het zeefgoed van influentfijnzeven. Uit het onderzoek komt naar voren dat fijnzeefgoed (i.c. toiletpapiervezels) een interessante grondstof is voor de productie van isolatiemateriaal, de productie van (bio)ethanol, de productie van afdruipremmers en voor de productie van polymelkzuur, onder gebruikmaking van een commercieel toepasbaar proces. De opstellers van het rapport bevelen aan om dit in drie business cases concreet te gaan onderzoeken.

In de meeste westerse landen komt toiletpapier met het afvalwater op een rioolwaterzuivering (rwzi) terecht. Een gemiddelde inwoner van West Europa verbruikt 10 tot 14 kg per jaar, dit is ca. 30 tot 50 procent van de zwevende bestanddelen van het influent. Toiletpapier (papiervezels) kan met behulp van fijnzeven met een maaswijdte < 0,5 mm uit het afvalwater verwijderd worden. Waternet heeft begin van 2011 met het oog hierop op de rwzi te Blaricum een zeefinstallatie in bedrijf genomen.

Tijdens het zeven van het influent op rwzi Blaricum ontstaat een aanzienlijke hoeveelheid zeefgoed. In de huidige situatie wordt het zeefgoed verwerkt als afval. De verwerkingskosten bedragen circa € 20-100 per ton zeefgoed. De hypothese is dat een zeefinstallatie bekostigd kan worden uit het verschil van de kosten voor de huidige slibverwerking en de goedkopere afzet van zeefgoed. Echter, ook dan is het resultaat nog steeds een negatieve kasstroom.

Indien aan het zeefgoed waarde toegevoegd kan worden, wordt de negatieve kasstroom omgezet in een kostenneutrale of in het meest gunstige geval een positieve kasstroom. Kortom: het kost minder en levert in het gunstigste geval iets op.

Meer weten?
Bekijk een introductiefilm over het fijnzeven van influent.