Verkenning zuiverende kassen

Dit rapport bevat de resultaten van een verkenning naar de zuivering van huishoudelijk afvalwater in kassen, met behulp van de wortels van planten en de daaraan gehechte microbacteriën. De systemen lijken een aantal voordelen te hebben boven conventionele actief-slibinstallaties. Maar er blijven vragen open die alleen met een of meer (pilot)projecten beantwoord kunnen worden, aldus de opstellers van het rapport.

Op 23 maart 2014 zond de VPRO een Tegenlicht aflevering uit met de titel De kracht van water. In deze aflevering werd een revolutionair waterzuiveringssysteem getoond, waarbij communaal afvalwater werd gezuiverd in kassen. In de kassen zorgen planten, die met hun wortels in het water hangen, samen met de aan de wortels gehechte bacteriën en andere micro-organismen voor een efficiënte zuivering. Volgens de bedenker en fabrikant van dit systeem, Organica uit Hongarije, heeft een zuiverende kas vele voordelen ten opzichte van een conventionele rwzi. Het systeem zou energiezuiniger en efficiënter zijn en bovendien minder plaats innemen dan een conventionele rwzi.

Naar aanleiding hiervan heeft STOWA een verkenning uit laten voeren om de werking van zuiverende kassen te verduidelijken en de claims van de fabrikanten te verifiëren. Er is een vergelijking gemaakt worden tussen de zuiverende kassen van Organica en Biopolus en conventionele rwzi’s. Een aantal bestaande installaties is onder de loep genomen.

Zuiverende kassen lijken een visueel aantrekkelijk alternatief te zijn voor conventionele rwzi’s, die serieuze aandacht verdienen in Nederland. Uit deze verkenning komt naar voren dat zuiverende kassen beter in de bebouwde omgeving of groene structuur eromheen passen dan conventionele rwzi’s en goed te combineren zijn met sociale functies, zoals recreatie, horeca en educatie.

Uit de verkenning komt naar voren dat zuiverende kassen nemen minder ruimte in beslag dan conventionele rwzi’s, terwijl de constructiekosten lager zijn. Maar opstellers konden op basis van de verkenning niet vaststellen of zuivering in kassen energiezuiniger is. Het verdient volgens de opstellers van het rapport aanbeveling om een of meer zuiverende kassen in Nederland te realiseren om de werking onder Nederlandse omstandigheden goed in kaart te brengen en te bestuderen of de door de fabrikanten opgegeven eigenschappen en kosten daadwerkelijk zijn zoals in dit rapport weergegeven.