Verslag startconferentie Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat

In deze brochure vindt u het verslag van de startconferentie van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) op 21 april 2015, inclusief verslagen van alle werksessies.

In het NKWK bundelen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hun krachten om kennis, inzichten en praktische toepassingen te ontwikkelen waarmee we de Nederlandse delta  - maar ook delta's elders in de wereld - klimaatbestendig en waterrobuust kunnen maken én houden. Daarnaast biedt het NKWK uitgelezen kansen om de samenwerking die reeds plaatsvindt binnen de Topsector Water te intensiveren, de koppeling tussen kennisontwikkeling en praktijktoepassingen te versterken, en daarbij tevens voort te bouwen op de kennis en ervaring die reeds zijn opgedaan in grote kennisprogramma’s als Kennis voor Klimaat en Deltaproof.