Verslag Zoet-zouttweedaagse Zeeland, 2014

het klimaat verandert. De daarmee mogelijk gepaard gaande afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting vormen een belangrijke uitdaging voor het toekomstige regionale waterbeheer in laag Nederland. De vraag is: hoe gaat water- beherend Nederland hiermee om? Tijdens de tweede zoet-zouttweedaagse in Burgh-Haamstede gingen circa 70 deelnemers met elkaar in gesprek over vragen als: welke effecten heeft verzilting op landbouw en natuur? Kunnen waterschappen gaan sturen op hogere chloridegehalten? Welke lokale zoetwateroplossingen zijn kansrijk? Tags: verzilting | zoetwaterbeschikbaarheid | zoet zout tweedaagse