Wat te doen met zuiveringsslib? Studie naar het nuttig toepassen van slib of haar residuen als bouwstof

Deze bureaustudie beschrijft de mogelijkheden voor slib en as, na een inventarisatie van de markt. In deze studie is voornamelijk gekeken naar afzetroutes van de heden ten dage geproduceerde reststoffen; vliegas na monoverbranding, gedroogd zuiveringsslib en gecomposteerd zuiveringsslib. Om nieuwe afzetroutes in beeld te brengen is geïnventariseerd wat er al is onderzocht en/of getest in binnen- en buitenland.

Op basis van de studie worden op korte termijn geen nieuwe toepassingen verwacht. De oplossingen liggen met name op het gebied van de verwerking van slib(residuen) als grondstof in vulstoffenindustrie of het kunnen gebruiken van enkele specifieke componenten (bijvoorbeeld fosfaat) uit de het slib of de as. Ondanks dat de studie geen nieuwe verwerkingroutes aan het licht heeft gebracht, geeft het een overzicht van de huidige verwerkingsmethoden die in de praktijk toegepast kunnen worden maar ook een overzicht van methoden die misschien wat verder af staan van toepassing in de Nederlandse situatie.