Skip to main content Skip to main nav

Waterberging en Natuur. Kennisoverzicht t.b.v. regionale keringen

Om Nederland nu en in de toekomst voldoende droog te houden is meer ruimte voor water nodig. Functiecombinaties liggen hierbij voor de hand. In dit rapport is de kennis over de functiecombinatie waterberging en natuur gebundeld.

Op basis van literatuuronderzoek en bij onderzoekers aanwezige kennis is aangegeven waar er risico’s zijn en waar mogelijkheden liggen. De in dit rapport verwoorde kennis is tevens verwerkt in een digitale applicatie. Met behulp van deze applicatie kan aan de hand van verschillende overstromingskenmerken voor de meest voorkomende natuurdoeltypen worden bepaald hoe de combinatie van waterberging en natuur ‘scoort’.