Skip to main content Skip to main nav

Waterschadeschatter

De afgelopen jaren is in Nederland veel aandacht besteed aan de risico’s van wateroverlast door extreme neerslag. Dit heeft geleid tot normen voor regio­nale wateroverlast, de zogenoemde NBW-normen. Inmiddels zijn op basis van deze normen de grootste wateroverlastknelpunten opgelost.

Er bestaan situaties waarin de kosten van maatregelen om aan de NBW-normen te voldoen gevoelsmatig niet meer in verhouding staan tot de baten. Voor deze situaties is het zinvol de kosten en baten van wateroverlastmaatregelen gedetailleerd in beeld te brengen. De kosten vloeien voort uit de maatregelen die moeten worden genomen om aan de normen te voldoen. Voor het berekenen van de baten heeft STOWA een online schademodel laten ontwikkelen, de zogenoemde WaterSchadeSchatter WSS.

De WSS legt een relatie tussen de optredende wateroverlast en de schade die ontstaat aan gebouwen, infrastructuur en gewassen. De baten zijn gelijk aan de met de maatregelen voorkomen schade. Deze gebruikershandleiding geeft een toelichting op het model, en bevat verder onder meer een onderbouwing van de in het model gehanteerde schadebedragen en schadefuncties.

Klik HIER om direct naar de WaterSchadeSchatter te gaan.