Zelfvoorzienendheid in zoetwater: zoek de mogelijkheden

Deze publicatie geeft een overzicht van mogelijke om op lokaal niveau de zoetwatervoorziening op peil te houden, tegen het achtergrond van klimaatverandering. Hierbij valt te denken aan peilgestuurde drainage, ondergrondse zoetwateropslag, efficiƫnte irrigatie e.d. De maatregelen worden belicht vanuit de technische en fysieke mogelijkheden, maar ook vanuit de economische haalbaarheid, de neveneffecten en de eventuele mogelijkheden en beperkingen bij implementatie.

Hoewel er al het nodige bekend is over al deze aspecten, zijn er op dit ogenblik ook nog een aantal belangrijke vragen onbeantwoord. Vragen die wel een antwoord nodig hebben, willen we dit soort maatregelen over de volle breedte kunnen gaan inzetten als kosteneffectieve maatregelen om de zoetwatervoorziening op peil te houden. Zo moeten de kosten en baten van de maatregelen nog beter in beeld worden gebracht, en moeten de vermeende positieve effecten van lokale maatregelen op regionaal niveau beter worden onderzocht. Dit rapport geeft daarom ook inzicht in de belangrijkste resterende kennisvragen voor succesvolle impleĀ­mentatie.

Het is de bedoeling dat veel van deze vragen worden opgepakt binnen het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat dat in het voorjaar van 2015 van start is gegaan.